TRACHEA KORPUSY: KONSTRUKČNÍ PODROBNOSTI

19.9.2018

Naše korpusy jsou konstruovány v souladu s tradičními truhlářskými normami a zvyklostmi. Tento článek definuje všechny podstatné parametry a upozorňuje na možnosti volby (např. způsoby provedení rohových spojů, tloušťku zad apod.), které jsou obsaženy v Trachea OS.

 

DRUHY KORPUSŮ

KTS (spodní): 14 typů dle určení a provedení (pravé nebo levé)
KTH (horní): 6 typů dle určení a provedení (pravé nebo levé)
KTV (vysoké): 3 typy dle určení

 

Poznámka: U spodních korpusů je možná u KTS001 (základní) a KTS003 (koncový) volba půdy ve formě vlysů nebo plné desky, u rohových korpusů zalomených a zkosených jsou samostatná provedení pro vlysy – KTS007 a KTS008 a samostatně pro plnou půdu – KTS010 a KTS011. Rozměry vlysů jsou pevné s šířkou 100 mm bez možnosti volby, taktéž orientace je dána typem korpusů a je neměnná. Délka se mění v závislosti na volené šířce korpusu.

 
MOŽNOSTI PROVEDENÍ PŮDY KORPUSŮ
VLYS: KTS001 – korpus spodní základní, KTS003- korpus spodní koncový
PŮDA: KTS001 – korpus spodní základní, KTS003 – korpus spodní koncový

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE  

ZÁKLADNÍ DÍLY všech korpusů jsou zhotoveny z LTD tl. 18 mm EGGER nebo Kronospan (19 dřevodekorů a 14 dekorů UNI barev).

ZÁDA KORPUSŮ vyrábíme z HDF tl. 3 mm bílá, volitelně je možná LTD tl. 10 mm (16 dřevodekorů nebo 9 dekorů UNI barev – dle nabídky v OS).

HRANĚNÍ zajišťuje ABS hrana 22 × 1 mm lepená PUR technologií Základní nabídka zatím zahrnuje olepení čelních a spodních hran pro korpusy spodní, pro horní a vysoké jsou boky olepeny čtyřstranně. Korpus koncový spodní KTS003 má boky olepeny třístranně (mimo zadní hranu). Zadní vlys u KTS001 a KTS003 je nehraněný.

ZPŮSOB HRANĚNÍ KORPUSU
Přední a spodní hrana: korpusy spodní
Všechny čtyři hrany: korpusy horní a vysoké

VÝROBNÍ LHŮTY A BALENÍ  

VÝROBNÍ LHŮTA
Výrobní lhůta korpusů je stanovena na nejvýše 5 pracovních dnů pro standardně nabízenou kolekci dekorů LTD, v případě individuálních požadavků na materiál je nutné projednání možností včetně stanovení individuální výrobní lhůty.

BALENÍ
Každý korpus je balen samostatně vč. dodávaného kování s přiloženým nákresem, označením dílců a základním seznamem potřebného kování. Jelikož je balení základního kování univerzální pro dané korpusy, mohou u některých korpusů vzniknout zůstatkové počty konfirmátů, excentrů nebo vrutů. Potřebné množství je však určeno v přiloženém seznamu kování. Dodávky je dle rozsahu možné realizovat na paletách.

 

KONSTRUKCE KORPUSŮ

DRUHY SPOJŮ

Pro všechny typy korpusů je rohový spoj volitelný ze tří možností:

Spoj pevný na BK kolík 8×35 mm do hloubky 450 mm 6 ks, nad 450 mm 9 ks kolíků pro každý spoj

Spoj kolík BK 8×35 mm a konfirmát 7×50 mm do hloubky 450 mm 4+2 ks konfirmát, nad 450 mm 6+3 ks konfirmát pro každý spoj

Spoj kolík BK 8×35 mm a excentr Minifix 15 Häfele do 450 mm hloubky 4+2 ks minifix, nad 450 mm 6+3 ks minifix pro každý spoj

SPOJOVACÍ PRVKY
Kolíky jsou vlepeny PVAc lepidlem D3 do hrany, konfirmáty a excentry jsou baleny samostatně v univerzálním počtu pro korpusy.

SPOJOVACÍ PRVEK K UCHYCENÍ PRACOVNÍ DESKY (RAKVIČKA)
Spodní korpusy mohou mít volitelně předvrtány otvory pro „rakvičky“ k upevnění pracovní desky, rakvičky jsou baleny s excentry a konfirmáty.

ODSAZENÍ
Odsazení boků, dna a půdy je vždy o tloušťku hrany, tedy o 1 mm. Pevné police jsou oproti bokům taktéž odsazeny o 1 mm. Tyto parametry nejsou zatím volitelné!

Upevňovací element – RAKVIČKA
Odsazení 1 mm

POLICE

Volné police jsou zadávány samostatně s volitelnou hloubkou. Použité policové podpěry – 5/5 mm. Vrtání pro podpěry je volitelné, v případě výběru je vrtání standardně zhotoveno v rastru 32 mm po celém boku s pevným odstupem od zad a přední hrany police, jež je olepena ABS hranou tl. 1 mm. Šířka police je o 1 mm menší než vnitřní šířka korpusu. Policové podpěry jsou dodávány samostatně jen při objednání volné police v množství 12 ks bez rozlišení počtu polic pro daný korpus.

ZÁDA

Záda korpusů mohou být zhotovena buď z HDF síly 3 mm nebo LTD tloušťky 10 mm, v tuto chvíli jsou osazena v drážce s odstupem 19 mm od hrany boků, průběžně v půdě a dnu u spodních a vysokých korpusů, neprůběžně u dna horních korpusů. Korpus KTS003 má odsazení zad 53 mm od hrany boků. Při volbě zad tl. 10 mm zůstává zatím odstup 19 mm a 53 mm zachován. Pro horní korpusy je nutné provést zkosení dvou rožků zad pro osazení na dno. Konstrukční spoj rohových a zalomených spodních korpusů je pro svislou desku tl. 18 mm (nahrazující záda) a svislou desku KTS006 L, P řešen u dna standartním spojem, u vlysů lomených boků pomocí vrutů v předvrtaných otvorech. Vruty 3,5×30 mm jsou součástí dodávky, baleny samostatně v univerzálním počtu 24 ks. Pro spodní korpus rohový – dřezový rovný KTS006 L, P nejsou 2 ks vrutů 3,5×30 mm součástí dodávky.

Provedení zad 3 mm
Provedení zad 10 mm

ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ
Závěsné kování pro horní korpusy prozatím není dodáváno, záda proto nemají zatím připravený otvor pro toto kování.

REKTIFIKAČNÍ NOŽKY
Rektifikační nožky nejsou zatím součástí dodávky, s ohledem na možnost dodání soklu doporučujeme výšku 100 až 150 mm. S touto hodnotou je však nutno uvažovat při zadání výšky spodních korpusů a není zahrnuta do generování rozměrů dílů korpusů automaticky!

SOKLY
Sokly nejsou součástí objednání korpusů, je nutné samostatné zadání v sekci dílce LTD s určením hranění hranou ABS 1 mm. Lze zadat buď konkrétní rozměry vč. hranění jako dílce nebo celkovou délku dle průběhu let v případě dřevodekoru.

VLOŽENÉ DNO
Dno je nyní konstruováno vždy jako vložené bez možnosti volby

ČELNÍ PLOCHY (DVÍŘKA)
Čelní plochy zatím nejsou automatickou součástí korpusu, je nutné provést dopočtení rozměru a samostatné zadání v příslušné sekci dle individuálního požadavku na provedení dvířek vč. možnosti osazení závěsy. Totéž platí i pro zásuvková čílka, jež je možné dodat bez předvrtaných konstrukčních otvorů. Je však nutný dopočet rozměrů dle rozvržení a požadovaných mezer.

ZÁVĚSY, POJEZDY, VÝKLOPY
Závěsy, pojezdy, zásuvky a výklopné systémy vč. předvrtání konstrukčních otvorů nejsou momentálně součástí dodávky.

HRANY
Volba hran pro zvolený korpus je možná v rozsahu nabídky dřevodekorů nebo UNI barev, je však jednotná pro celý korpus. V případě volné police je možné přiřazení jakékoliv hrany v rozsahu nabídky dřevodekorů nebo UNI barev, hranována je však pouze přední hrana. V případě požadavku nestandartních rozměrů a hranování je možné objednat police samostatně v sekci LTD.

DEKORY LTD
Naše LTD dekory pocházejí od předních evropských výrobků. Stávající sada je koncipována tak, aby zahrnovala především osvědčené evergreeny doplněné ovšem řádkou atraktivních dekorů v duchu moderních trendů.

 

DŘEVODEKORY
H1145 / ST10, H1180 / ST37, H1181 / ST37, H1250 / ST36, H1277 / ST9, H1486 / ST36, H1502 / ST15, H1521 / ST15, H3006 / ST22, H3058 / ST22, H3081 / ST22, H3303 / ST10, H3309 / ST28, H3325 / ST28, H3326 / ST28, HH3331 / ST10, H3332 / ST10, H3734 / ST9

 

UNIBARVY
U104 / ST9, U108 / ST9, U113 / ST9, U156 / ST9, U311 / ST15, U708 / ST9, U732 / ST9, 112 PE, 113, 8100 SM, W980 / SM, W980 / ST2, W1000 / ST9, W1100 / ST9

Líbil se Vám tento článek?

Dejte vědět ostatní, zda byl užitečný.

TRACHEA KORPUSY: KONSTRUKČNÍ PODROBNOSTI Naše korpusy jsou konstruovány v souladu s tradičními truhlářskými normami a zvyklostmi. Tento článek definuje všechny podstatné parametry a upozorňuje na možnosti volby...
5 1 5 3
0 / 5 Hodnocení článku: 5

Vaše hodnocení:

Nezmeškejte nové články