Pořádané  a navštívené akce

Navštivte nás na akcích, které pro vás připravujeme a kterých se účastníme. Pro všechny, kdo se akcí zúčastnit nemohli, v článcích jsem pro vás shrnuli všechny podrobnosti.